Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59

Rybničná 59
83107 Bratislava
IČO: 00893161

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59

Možnosti štúdia

  študijné odbory :

2682 4  mechanik počítačových sietí      

Počítačové siete

-  2697 4 mechanik elektrotechnik                 

Informačné technológie

Silnoprúdová technika

Automatizačná technika

Spotrebná technika

Autoelektronika

 Štúdiom získate maturitu a zároveň výučný list v prespektívnych oblastiach ako špecialisti na IT a networking, alebo odborníci v elektrotechnickom odvetví nadštandartne ohodnotení.

 Zároveň škola umožňuje využitie rôznorodej záujmovej činnosti a poskytuje športové   aktivity.          

 Doprava: MHD : z centra električkou č. 3, 5, 16 na Komisárky-Rača (konečná), prestúpiť na autobus č. 65, 55 smer Vajnory,  alebo električkou č. 2, 4 do Jurajovho Dvora,  prestúpiť na autobus č. 65  smer Rača , prípadne použiť autobus č.59 (v špičke) smer Na pántoch, vystúpiť na zastávke  “Rybničná”.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Jozef Bielovič riaditeľ rsose@sose.sk Ing. Vladimír Sénaši zástupca pre prakt. vyučovanie isc@sose.sk PhDr. Oľga Szarvasová zástupkyňa pre teoret. vyučovanie tv@sose.sk Ing. Anna Šmahovská vedúca ekonomického úseku ekonom@sose.sk Ing. Stanislav Uhlár vedúci technického úseku tmu@sose.sk Jarmila Šándorová personálne oddelenie personalne@sose.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit